Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

A jelen Tájékoztató a www.kontenertechnika.hu weboldal (továbbiakban: Weboldal) használata, olvasása, online megrendelés során történő regisztráció során
a webáruházat üzemeltető Konténertechnika Bt. (továbbiakban: Adatkezelő) által folytatott adatkezelési tevékenységeket és az azzal kapcsolatos tájékoztatásokat rögzíti. Konténertechnika Bt. mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

A szolgáltató neve: Konténertechnika Bt.
A szolgáltató székhelye: 2120 Dunakeszi, Székesdűlő sor 135.
A Szolgáltató telephelye: 5350 Tiszafüred, Gyártelepi út 6., 606. sz. csarnok
A szolgáltató e-mail címe: kontenertechnika@gmail.com
Ügyvezető: Varga Tamás
Megbízott képviselő: id. Varga Sándor
Adószám: 21966534-2-13
Cégjegyzék száma: 13-06-052227
Telefonszám: +36 20 338 4219
A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:
Versanus Informatikai és Szolgáltató Kft.
1138 Budapest, Mura u. 4. 9. em. 7.
Adószám: 13504786-2-41
E-mail: support@versanus.eu

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi domain-ekre terjed ki:

www.kontenertechnika.hu

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJA

Személyes adatait a https://kontenertechnika.hu/ weboldalon található webáruház üzemeltetése, a webáruház kínálatában található termékek értékesítése és marketing tevékenység céljából kezelem.
Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők ITT.
Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori módosítására.
A változásokról az érintettek kellő időben tájékoztatásra kerülnek.

ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEK

Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

REGISZTRÁCIÓ SORÁN MEGADANDÓ SZEMÉLYES ADATOK

A weboldal webshop moduljában regisztrációra van lehetőség, mely megkönnyíti a további szolgáltatás igénybevételt azzal, hogy nem szükséges az adatok ismételt megadása.

A REGISZTRÁCIÓ során kezelt személyes adatok:

Teljes név
E-mail cím

Szállítási cím

Telefonszám

Vásárlási információ (termék, időpont stb.)
Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: 
számlázás.
Az adatkezelés jogalapja
 önkéntes hozzájárulás.
Megőrzési idő: 
visszavonásig.

Megrendelés során kezelt adatok:
Amennyiben a webáruházban vásárol, a következő adatok megadása kötelező, hogy a szerződés létrejöhessen:
Teljes név

E-mail cím

Telefonszám

Szállítási cím

Telefonszám

Számlázási név

Számlázási cím

Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: 
szerződéses megbízás teljesítés, számlázás
Az adatkezelés jogalapja 
szerződéses megbízás.
Megőrzési idő: 
jogszabályi előírás alapján tárgyév + 5 év

FOGYASZTÓVÉDELMI PANASZOK KEZELÉSE során kezelt személyes adatok:

Amennyiben fogyasztóvédelmi panaszt nyújt be, az adatkezelés és az adatok megadása az ügyintézéshez nélkülözhetetlen.

Teljes név
E-mail cím

Telefonszám

Panasz

Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: 
fogyasztóvédelmi panasz ügyintézés.
Az adatkezelés jogalapja 
önkéntes hozzájárulás.
Megőrzési idő: 
fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján tárgyév + 5 év

HÍRLEVÉLHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK

A hírlevél feliratkozás során elkért személyes adatok:

Teljes név
E-mail cím

A hírlevélre az adatkezelési szabályzat megismerését és elfogadását követően van lehetőség. Az adatkezelési szabályzat elfogadása előre ki nem töltött, kötelező jelölőnégyzet elfogadásával történik.
A feliratkozást követően a feliratkozó egy email üzenetben tájékoztatást kap a feliratkozásról.
Minden ezzel kapcsolatos folyamat során az ügyfélnek továbbra is lehetősége van a leiratkozásra, a leiratkozás lehetőségét minden levél egy link formájában tartalmazza.
Mivel a hírlevél tartalmazza a vállalkozás nevét és weboldalának elérhetőségét, így reklámnak, eDM-nek minősül.
Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: 
Az adatok reklámot is tartalmazó hírlevél kiküldésére kerülnek felhasználásra. A hírelvél tartalmazza a weboldal címét, így ezzel már reklámnak minősül.
Az adatkezelés jogalapja 
önkéntes hozzájárulás.
Megőrzési idő:
 leiratkozásig.

Amennyiben folyamatban lévő hatósági, bírósági vagy egyéb eljárás során a ránk irányadó jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés igazolása, vagy jogi igény előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében szükséges, a személyes adatok kezelése a fent meghatározott időtartamon túl is szükséges lehet.

A SÜTIK FELADATA

A sütik információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak, továbbá részt vesznek néhány látogatói statisztikai információ gyűjtésében.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, un. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütik egy része nem tartalmaz az egyéni felhasználó azonosításra alkalmas, személyes információkat, egy részük tartalmaz egy titkos, véletlenszerűen generált számsort, melyet a felhasználó eszköze eltárol és a felhasználó azonosíthatóságát biztosítja.

A sütiket bármikor törölheted a böngészőben található, „sütik törlése” opcióval.

A SÜTI KEZELÉS JOGALAPJA

A süti kezelés jogalapja a weboldal látogatójának hozzájárulása, a vonatkozó Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

Amennyiben nem fogadja el a sütik használatát, akkor a 3.2.3. pontban felsorolt weboldalak bizonyos funkciói nem lesznek elérhetőek a weboldalak használata során, illetve előfordulhat, hogy bizonyos funkciók hibásan működnek.

SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI, ADATFELDOLGOZÓK, ADATTOVÁBBÍTÁS

Személyes adatait kizárólag az Adatkezelő, illetve a jelen pontban felsorolt adatfeldolgozók (kizárólag a tevékenységük ellátásához szükséges körben) ismerhetik meg.

Adatfeldolgozók közreműködését az alábbi tevékenységekhez vesszük igénybe:

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:
Versanus Informatikai és Szolgáltató Kft.
1138 Budapest, Mura u. 4. 9. em. 7.
Adószám: 13504786-2-41
E-mail: support@versanus.eu

Megismert adatok köre: www.kontenertechnika.hu található weboldalak tartalma, ezen domainre alapuló e-mail címekre érkező e-mailek.
Megismert adatok köre2: kontenertechnika@gmail.com és marketing@kontenertechnika.hu címekre érkező e-mailek feladói e-mail címe.

Hírlevél: Listamester BITHUSZÁROK Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság
Cím: 
2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8. tetőtér 4.
E-mail cím: 
info@bithuszarok.hu
Megismert adatok köre: 
feliratkozó név és e-mail cím

Adatok elemzése: Google Analytics Google Inc.
Cím: 
Mountain View, California, USA
Megismert adatok köre: 
a kontenertechnika.hu weboldal látogatóinak – anonimizált, személyhez nem köthető – IP címe.

Amennyiben garanciális ügyintézést kezdeményez, az adatkezelés és az adatok megadása az ügyintézéshez nélkülözhetetlen.

Személyes adataidat soha nem adjuk el, azokkal nem kereskedünk!

ADATBIZTONSÁG

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A felhasználók által a regisztráció során megadott jelszavak szöveges formában nem kerülnek tárolásra, annak kizárólag az úgynevezett ’hash lenyomata’ lelhető fel.

ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.


TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG

Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

AZ ÉRINTETT HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOGA

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

az adatkezelés céljai;

az érintett személyes adatok kategóriái;

azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;

a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

az adatforrásokra vonatkozó információ;

az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

HELYESBÍTÉS JOGA

Az érintett kérheti Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Az érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

ADATHORDOZÁSHOZ VALÓ JOG

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

TILTAKOZÁS JOGA

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL EGYEDI ÜGYEKBEN,

BELEÉRTVE A PROFILALKOTÁST

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

VISSZAVONÁS JOGA

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Cím: 
1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 
0613911400
E-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: 
http://www.naih.hu

Amennyiben úgy véled, hogy személyes adataid kezelése nem a Rendeletben foglaltaknak megfelelően történt és ezzel megsértettük a Rendelet által biztosított jogaidat, bírósághoz fordulhatsz.
Magyarországon az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszékek hatáskörébe tartozik. Velünk szemben indított perben főszabály szerint a Veszprémi Törvényszék Illetékes.

SZEMÉLYES ADATOK FORRÁSA

Személyes adataidat ön bocsátotta a rendelkezésünkre a webáruház, weboldal használata során.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This